Huisregels

1) AANSPRAKELIJKHEID

Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van dit evenement geschiedt op eigen risico van de bezoeker. De organisatie, personeel en ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor schade, letsel of diefstal als gevolg van het bijwonen van het festival. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige gehoorbeschadiging die eventueel mocht ontstaan.


2) GEBRUIK VAN ALCOHOLISCHE DRANKEN

Wij schenken geen alcoholische dranken aan jongeren onder de 18 jaar!

Het barpersoneel kan om legitimatie vragen.

Daarnaast staan wij voor verantwoord alcoholgebruik. Misbruik van alcohol wordt niet getolereerd.


3) LEGITIMATIE

Tijdens het festival moet je je kunnen legitimeren met één van de volgende geldige legitimatiebewijzen: paspoort, Nederlandse Identiteitskaart, rijbewijs, Ov-studentenkaart.

4) WAT MAG JE NIET MEENEMEN?

Onderstaande zaken mag je als bezoeker niet meenemen naar dit evenemententerrein:

– glas, blik, vuurwerk, vlaggenstokken, paraplu’s en wandelstokken (m.u.v. medische krukken en hulpmiddelen), vuurwapens, gevaarlijke voorwerpen, generatoren en muziekinstallaties;

– drugs; wij hanteren een zero tolerance beleid

– alle (andere) goederen die in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving;

– film- video- en professionele fotoapparatuur (fototoestellen met grote, verwisselbare lenzen) zonder schriftelijke

toestemming van de organisatie. Mobieltjes met foto-/videomogelijkheden en normale (digitale) fototoestellen

zonder afneembare lenzen mogen wel mee het terrein op. Zonder schriftelijke toestemming van de organisatie is commercieel/professioneel gebruik van deze beeldregistraties echter niet toegestaan;

– zelf meegenomen eten en/of drank;

– huisdieren.

Je kunt bij de ingang gefouilleerd worden door medewerkers/beveiligers i.o.v. de organisatie.

Bovenstaande goederen worden in beslag genomen en bij vertrek eventueel teruggegeven. Dit geldt niet voor niet goederen die in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving. Mocht je twijfelen of je iets mee mag nemen,

informeer dan vooral bij de medewerkers/beveiligers van de organisatie.

Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis.


5) HANDEL EN SAMPELEN

Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de organisatie goederen te verhandelen en/of te flyeren op of rond het festivalterrein en op de parkeerterreinen.


6) KLIMMEN EN CROWDSURFEN

Het is verboden de podia en objecten te beklimmen. Crowdsurfen is verboden.


7) VUUR

Open vuur en fakkels zijn verboden op en rond het festivalterrein.


8) OVERIG

– Racistisch, fascistisch en/of nationalistisch gedrag is niet toegestaan.

– De organisatie tolereert geen bezit (en/of het onder invloed zijn) van drugs, agressiviteit en/of intimidatie.

– Bezoekers dienen te allen tijde de aanwijzingen op te volgen van de medewerkers en beveiligers van

de organisatie.

– De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om iemand de toegang tot het festival te ontzeggen.

– De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om het festivalbeleid aan te passen.

– Het festival is toegankelijk voor alle leeftijden. Kinderen jonger dan 18 jaar kunnen onder begeleiding van een volwassene het terrein op.

– Medewerkers van organisatie /beveiligers bij de entree zijn bevoegd bezoekers te visiteren en zijn vrij personen te weigeren of, wegens het zich niet houden aan de huisregels, te verwijderen.

– De organisatie behoudt zich het recht voor om mensen bij binnenkomst of op het evenemententerrein op te nemen op zowel beeld als geluidsdragers. Deze opnamen kunnen worden gebruikt door de organisatie, zonder dat zij hiertoe een vergoeding (in de vorm van geld of iets anders) verschuldigd is aan de bezoekers.

– Het gebruik van logo’s, beeldmerken en/of reclame zijn alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de organisatie.

– In geval van twijfel en/of discussie is het oordeel van de organisatie of de verantwoordelijke in kwestie leidend

 

Scroll naar boven